Życie i śmierć na Broadwayu: Szkice o współczesnym teatrze amerykańskim

Praca Macieja Karpińskiego to zbiór informacji i anegdot o przemyśle teatralnym w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem jego aspektu organizacyjno-finansowego. Autor nakreśla mapę nowojorskiej Dzielnicy Teatralnej, przedstawia różnice między Broadwayem a off-Broadwayem i wyjaśnia, jakie wymogi – oprócz położenia geograficznego – musi spełniać budynek, aby zostać wliczonym w poczet „teatrów Broadwayu”. Zgodnie z zaczerpniętym od…

Przetańczyć całą noc… Z dziejów musicalu

Książka Antoniego Marianowicza zbliżona jest formułą do Przewodnika operetkowego Lucjana Kydryńskiego. Obie publikacje – notabene powstałe mniej więcej w tych samych latach – zawierają biografie najważniejszych kompozytorów i streszczenia najsłynniejszych musicali; nazwiska i tytuły w dużej mierze się pokrywają. Dodatkowo autor Przetańczyć całą noc… zaopatrzył swój leksykon w rozdział wprowadzający, w którym podejmuje próbę zdefiniowania…

Przewodnik operetkowy: Wodewil – operetka – musical

U schyłku XX wieku – w erze przedinternetowej – Przewodnik operetkowy Lucjana Kydryńskiego był jedną z podstawowych lektur dla fanów musicalu. Wydany po raz pierwszy pod koniec lat 70., wielokrotnie wznawiany i uzupełniany, Przewodnik… był w tamtym czasie przewodnikiem nie tylko z nazwy. Dostarczał sporej dawki wiedzy o najważniejszych tytułach wystawianych na scenach polskich i…

Stąd do Broadwayu: Historia Teatru Rozrywki

Obszerna, potoczyście napisana historia Teatru Rozrywki zaczyna się od gawędy o hotelu zbudowanym na przełomie XIX i XX stulecia, który w latach 70. XX wieku decyzją Radiokomitetu miał zostać przekształcony w tzw. Music Hall TVP, czyli scenę muzyczno-rewiową wykorzystywaną na potrzeby Teatru Telewizji. Krzysztof Karwat opisuje ze szczegółami drogę przez mękę problemów budowlano-finansowo-kadrowych opóźniających otwarcie…