Boże Narodzenie w muzyce i w dramacie muzycznym Skaldów

Marek Bielacki – autor pierwszej w Polsce naukowej monografii musicalu (Musical: Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej, Łódź 1995) – stworzył też pierwsze naukowe opracowanie książkowe w całości poświęcone twórczości grupy muzycznej Skaldowie. Opracowanie to obejmuje motyw Bożego Narodzenia oraz artystyczne przetworzenia folkloru bożonarodzeniowego w muzyce Skaldów, ze szczególnym uwzględnieniem śpiewogry Po górach, po chmurach do…

Wykonawstwo polskich songów musicalowych z towarzyszeniem fortepianu i zespołu kameralnego jako forma popularyzacji gatunku

Ta niewielka książeczka o długim tytule powstała, jak deklaruje autor, celem przybliżenia czytelnikowi i upowszechnienia rodzimego dorobku musicalowego oraz dla zapełnienia luki na polskim rynku wydawniczym. Grzegorz Lewandowski zauważa: „Na łamach większości dostępnych wydawnictw i publikacji naukowych musical polski zazwyczaj jest ukazany przez pryzmat jego historycznych przeobrażeń, odniesień do opisów bądź szczegółowej analizy libretta, pomijając…

Musical: Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej

Książka Marka Bielackiego przedstawia muzyczno-teatralno-kulturowy rodowód współczesnego musicalu. Stanowi próbę zdefiniowania cech i ukazania genezy tego gatunku na tle dziejów muzyki i sztuk widowiskowych ostatnich kilku stuleci. Musical: Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej to praca napisana raczej z perspektywy historyka muzyki, a nie historyka teatru. Uzasadnieniem dla takiego spojrzenia jest przyjęta przez autora definicja musicalu…

Świat musicalu: Wybór piosenek z polskich musicali

Miarą musicalu są jego piosenki: kompozycje i teksty. Fabuła może być banalna albo intrygująca. Inscenizacja – udana albo nie. Ale dobrze napisana pieśń… „pieśń ujdzie cało”. Zbiór zatytułowany Świat musicalu podsumowuje pierwsze lata rozwoju tego gatunku w Polsce za pomocą materiałów źródłowych: nut i tekstów piosenek. Antologia obejmuje dziesięć oryginalnych polskich musicali tworzonych na przełomie…

O tym, jak powstawał „Taniec wampirów” Romana Polańskiego

O tym, jak powstawał „Taniec wampirów” Romana Polańskiego to album ze zdjęciami Jerzego i Jerzego juniora Łapińskich opatrzony tekstami Natalii Marii Wojciechowskiej. Baletnica znana z roli Wiktorii w Kotach Kępczyńskiego opisuje przygotowania do polskiej prapremiery Tańca wampirów Jima Steinmana w warszawskiej Romie (2005) bazując głównie na rozmowach z aktorami i twórcami. Ich relacje ukazują kaliber…

50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958–2013

Aleksandra Zając-Kiedysz podsumowuje pięćdziesiąt kilka sezonów Teatru Muzycznego w Gdyni – od powołania instytucji w 1957 roku (wówczas pod nazwą Teatr Muzyczny w Gdańsku) aż do przebudowy gdyńskiej siedziby przy Placu Grunwaldzkim i przejęcia kierownictwa przez Igora Michalskiego w sezonie 2013/2014, po śmierci wieloletniego dyrektora „Baduszkowej”, Macieja Korwina. To właśnie zmiany dyrekcji przyjęła autorka za…

Ale musicale! Złote stulecie 1918–2018

Książkę Daniela Wyszogrodzkiego świetnie się czyta. Przystępnie napisana, pełna anegdot i bon motów, stylistycznie oscyluje na pograniczu języka mass mediów i mowy potocznej. Choć liczy prawie sześćset stron zapisanych drobnym drukiem, to jest lekturą łatwą i przyjemną, podzieloną dla wygody czytelnika na artykuły hasłowe dotyczące słynnych musicali oraz ważnych musicalowych twórców, teatrów i zjawisk, w…

„Metro” na Broadwayu: Upadek jest formą lotu

Reportaż Marcina Kydryńskiego utrzymany jest w tonie apologetycznym, o czym autor uczciwie uprzedza już na wstępie, dedykując swoją książkę producentowi amerykańskiej inscenizacji Metra Wiktorowi Kubiakowi i pisząc: „Nikt mnie nie przekona, że Metro na Broadwayu to wydarzenie dla dziejów polskiego teatru nieistotne”. Trudno się z tym zdaniem nie zgodzić; w końcu nie co dzień polski…

Warto marzyć

Książka Warto marzyć wydana przez warszawski Teatr Roma na 20-lecie dyrektury Wojciecha Kępczyńskiego jest nie tyle opracowaniem monograficznym, co drukiem promocyjnym. Ukazuje historię musicalowej Romy w sposób linearny: jako drogę przez kolejne premiery, które „uczyły musicalu” polską widownię, a samym artystom pozwalały nabrać doświadczenia i przygotowały grunt pod produkcję rodzimego autorskiego megamusicalu – Pilotów. Jubileuszowe…

Życie i śmierć na Broadwayu: Szkice o współczesnym teatrze amerykańskim

Praca Macieja Karpińskiego to zbiór informacji i anegdot o przemyśle teatralnym w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem jego aspektu organizacyjno-finansowego. Autor nakreśla mapę nowojorskiej Dzielnicy Teatralnej, przedstawia różnice między Broadwayem a off-Broadwayem i wyjaśnia, jakie wymogi – oprócz położenia geograficznego – musi spełniać budynek, aby zostać wliczonym w poczet „teatrów Broadwayu”. Zgodnie z zaczerpniętym od…

Przetańczyć całą noc… Z dziejów musicalu

Książka Antoniego Marianowicza zbliżona jest formułą do Przewodnika operetkowego Lucjana Kydryńskiego. Obie publikacje – notabene powstałe mniej więcej w tych samych latach – zawierają biografie najważniejszych kompozytorów i streszczenia najsłynniejszych musicali; nazwiska i tytuły w dużej mierze się pokrywają. Dodatkowo autor Przetańczyć całą noc… zaopatrzył swój leksykon w rozdział wprowadzający, w którym podejmuje próbę zdefiniowania…

Przewodnik operetkowy: Wodewil – operetka – musical

U schyłku XX wieku – w erze przedinternetowej – Przewodnik operetkowy Lucjana Kydryńskiego był jedną z podstawowych lektur dla fanów musicalu. Wydany po raz pierwszy pod koniec lat 70., wielokrotnie wznawiany i uzupełniany, Przewodnik… był w tamtym czasie przewodnikiem nie tylko z nazwy. Dostarczał sporej dawki wiedzy o najważniejszych tytułach wystawianych na scenach polskich i…

Stąd do Broadwayu: Historia Teatru Rozrywki

Obszerna, potoczyście napisana historia Teatru Rozrywki zaczyna się od gawędy o hotelu zbudowanym na przełomie XIX i XX stulecia, który w latach 70. XX wieku decyzją Radiokomitetu miał zostać przekształcony w tzw. Music Hall TVP, czyli scenę muzyczno-rewiową wykorzystywaną na potrzeby Teatru Telewizji. Krzysztof Karwat opisuje ze szczegółami drogę przez mękę problemów budowlano-finansowo-kadrowych opóźniających otwarcie…