Materiały własne

Autorką koncepcji witryny, wyłączną redaktorką i – o ile nie zaznaczono inaczej – autorką publikowanych na musical.pl tekstów (przekładów literackich i artykułów) jest Małgorzata Lipska. W przypadku cytowania należy podać nazwisko autora i źródło cytatu, tj. musical.pl.

Wszelkie niepodpisane materiały graficzne, tj. logo witryny czy fotografie zamieszczane w artykułach opatrzone znakiem graficznym „musical.pl”, są pracami własnymi redaktorki musical.pl.

Materiały z innych źródeł

Zdjęcia zaczerpnięte z domeny publicznej rozpowszechniane są zgodnie z zasadami odnośnej otwartej licencji, tj. z podaniem nazwiska fotografa oraz z odnośnikiem do źródła grafiki i pełnego tekstu licencji.

Ilustracje spoza domeny publicznej (fotografie, projekty scenografii itp.) zamieszczane są zawsze za zgodą dysponentów archiwaliów i – o ile udało się to ustalić – z podaniem nazwiska autora fotografii/projektu. Jeżeli autor jest nieznany, podpis pod zdjęciem zawiera informację o dysponencie, który udostępnił dany materiał do publikacji (np. „fot. z archiwum teatru …”).

Fragmenty prac dyplomowych w rubryce „Badania” publikowane są na zasadzie cytatu, za zgodą i dzięki uprzejmości autorów.