Materiały własne

Autorką wszystkich tekstów publikowanych na musical.pl (zarówno przekładów literackich, jak i tekstów z bloga oraz z innych rubryk) jest Małgorzata Lipska. W przypadku cytowania wyżej wymienionych tekstów należy podać nazwisko autorki i źródło cytatu, tj. Małgorzata Lipska, musical.pl.

Wszelkie niepodpisane materiały graficzne, tj. logo witryny czy fotografie zamieszczane w artykułach opatrzone znakiem graficznym „musical.pl”, są pracami własnymi redaktorki musical.pl.

Materiały z innych źródeł

Zdjęcia zaczerpnięte z domeny publicznej rozpowszechniane są zgodnie z zasadami odnośnej otwartej licencji, tj. z podaniem nazwiska fotografa oraz z odnośnikiem do źródła grafiki i pełnego tekstu licencji.

Zdjęcia spoza domeny publicznej zamieszczane są zawsze za zgodą dysponentów archiwaliów i – o ile udało się to ustalić – z podaniem nazwiska autora fotografii. Jeżeli autor fotografii jest nieznany, podpis pod zdjęciem zawiera informację o dysponencie, który udostępnił dany materiał do publikacji (np. „fot. z archiwum teatru …”).