Marek Bielacki – autor pierwszej w Polsce naukowej monografii musicalu (Musical: Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej, Łódź 1995) – stworzył też pierwsze naukowe opracowanie książkowe w całości poświęcone twórczości grupy muzycznej Skaldowie. Opracowanie to obejmuje motyw Bożego Narodzenia oraz artystyczne przetworzenia folkloru bożonarodzeniowego w muzyce Skaldów, ze szczególnym uwzględnieniem śpiewogry Po górach, po chmurach do tekstu Ernesta Brylla (premierowo wystawionej pod tytułem Ballada wigilijna…) i misteryjnego cyklu oratoryjnego Moje Betlejem z tekstami Leszka Aleksandra Moczulskiego.

Monografia Boże Narodzenie w muzyce i w dramacie muzycznym Skaldów została przygotowana z ogromną skrupulatnością. Autor prześledził historię realizacji scenicznych, wykonań estradowych i nagrań płytowych omawianych utworów, by przedstawić jak najdokładniejszy ich obraz, z uwzględnieniem dat premier, nazwisk twórców i realizatorów, a także różnych tytułów, pod którymi te utwory wystawiano i wydawano. Bielacki rozpoznaje i opisuje konwencje muzyczne oraz formy widowiskowe, w jakich poruszali się twórcy Po górach, po chmurach. Wskazuje na obecne w sztuce Skaldów inspiracje tradycją jasełek, kolędą, pastorałką, kulturą regionu Podhala i Tatr.

Zawarta w pracy Bielackiego analiza muzykologiczna połączona ze streszczeniem akcji, wzbogacona o obszerne cytaty z piosenek, jak również porównania tekstów i aranżacji muzycznych wersji scenicznych z tymi z nagrań studyjnych, to nie tylko starannie sporządzone opracowanie naukowe, ale też ciekawa lektura dla każdego.

Boże Narodzenie w muzyce i w dramacie muzycznym Skaldów, fot. Małgorzata Lipska

Marek Bielacki
Boże Narodzenie w muzyce i w dramacie muzycznym Skaldów

Marek Bielacki
Łódź 2012

Boże Narodzenie w muzyce i w dramacie muzycznym Skaldów, fot. Małgorzata Lipska

Wydanie I
ISBN: 978-83-934347-0-1
164 strony, w tym 24 strony z ilustracjami
Oprawa miękka
23 cm × 16,5 cm

Boże Narodzenie w muzyce i w dramacie muzycznym Skaldów, fot. Małgorzata Lipska
Spis treści

Introdukcja — 7
Będzie kolęda — 11
Ballada wigilijna… Po górach, po chmurach — 17
Po górach, po chmurach Akt pierwszy — 23
Po górach, po chmurach Akt drugi — 33
Po górach, po chmurach Akt trzeci — 41
Po śniegu, po kolędzie… — 59
Moje Betlejem Prolog — 71
Moje Betlejem Pieśni pierwsze — 77
Moje Betlejem Pieśni wtóre — 85
Moje Betlejem Pieśni trzecie — 95
Najpiękniejsze kolędy — 107
Moje Betlejem Koda — 115
Kolędy na dwa fortepiany — 119
Postludium — 127
Indeks utworów muzycznych i dzieł dramatycznych — 129
Indeks osób — 135
Ilustracje — 139