Obszerna, potoczyście napisana historia Teatru Rozrywki zaczyna się od gawędy o hotelu zbudowanym na przełomie XIX i XX stulecia, który w latach 70. XX wieku decyzją Radiokomitetu miał zostać przekształcony w tzw. Music Hall TVP, czyli scenę muzyczno-rewiową wykorzystywaną na potrzeby Teatru Telewizji. Krzysztof Karwat opisuje ze szczegółami drogę przez mękę problemów budowlano-finansowo-kadrowych opóźniających otwarcie nowej śląskiej sceny. Przedstawia sylwetkę Dariusza Miłkowskiego, który zmienił Music Hall TVP w Teatr Rozrywki i kierował nim przez 34 lata (przy czym publikacja nie obejmuje ostatnich kilku lat dyrektury Miłkowskiego, bo powstała zanim ten odszedł na emeryturę). Osobny, niemal siedemdziesięciostronicowy rozdział poświęcony jest musicalom wystawianym w chorzowskim teatrze do końca XX wieku – od Cabaretu przez Evitę, Człowieka z La Manchy i The Rocky Horror Show aż po Jesus Christ Superstar. W rozdziale dokumentującym pierwszą dekadę XXI wieku nie brak informacji o mniej lub bardziej udanych premierach musicalowych, takich jak Rent, Spin czy Jekyll & Hyde.

Stąd do Broadwayu to wyczerpująca książka wspomnieniowa, napisana przez lokalnego dziennikarza kulturalnego i wieloletniego konsultanta programowego Teatru Rozrywki. Ze względu na brak bibliografii i przypisów trudno traktować ją jako opracowanie naukowe. Może jednak służyć za kompendium wiedzy dla wszystkich pragnących poznać dzieje chorzowskiej sceny musicalowej. Pomogą w tym liczne cytaty z prasy, kilkadziesiąt czarno-białych i kolorowych fotografii, metryczki spektakli wystawianych w latach 1984–2010, lista wybranych koncertów i spektakli gościnnych, które w tym okresie pojawiały się na deskach Rozrywki, a także indeks nazwisk i tytułów.

Stąd do Broadwayu: Historia Teatru Rozrywki, fot. Małgorzata Lipska

Stąd do Broadwayu: Historia Teatru Rozrywki, fot. Małgorzata Lipska

 

Krzysztof Karwat
Stąd do Broadwayu: Historia Teatru Rozrywki

Stowarzyszenie Teatralne Entrée
Chorzów 2011

Wydanie I, nakład 1000 egz.
ISBN: 978-83-61823-60-5
360 stron, 58 ilustracji
Oprawa miękka
24 cm × 15,5 cm

 

Stąd do Broadwayu: Historia Teatru Rozrywki, fot. Małgorzata Lipska

 

Spis treści

Prolog — 5
Akt I. Nie ma teatru — 15
Akt II. Jest teatr! — 53
Akt III. Jest Teatr Rozrywki — 75
Akt IV. Jest musical — 139
Akt V. Jest przyszłość — 213
Epilog — 271
Nota odautorska — 283
Spis ilustracji — 289
Górny Śląsk – świat najmniejszy — 293
Repertuar Teatru Rozrywki — 297
Spektakle, imprezy i koncerty impresaryjne (wybór) — 327
Indeks nazwisk, tytułów sztuk i tekstów inscenizowanych — 341

 

Stąd do Broadwayu: Historia Teatru Rozrywki, fot. Małgorzata Lipska

Stąd do Broadwayu: Historia Teatru Rozrywki, fot. Małgorzata Lipska