Musical coraz częściej staje się przedmiotem badań polskich naukowców. Po roku 2000 dysertacje doktorskie na ten temat powstawały zarówno na uczelniach artystycznych (Grzegorz Lewandowski, Musical – forma popularna czy elitarna, Akademia Muzyczna w Łodzi, 2009; Miłosz Gałaj, Relacje stylistki muzycznej z techniką wokalną na przykładzie literatury musicalowej, Akademia Muzyczna w Gdańsku, 2018), jak i w jednostkach stricte naukowych (Jacek Mikołajczyk, Musical na polskich scenach: Kształtowanie i rozwój formy gatunkowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2006; Barbara Pitak-Piaskowska, Przejawy groteskowości w amerykańskim musicalu teatralnym i filmowym, Uniwersytet Warszawski, 2017; Daniel Wyszogrodzki, Stulecie musicalu, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2018).

Każdego roku na polskich wydziałach filologicznych, muzykologicznych, filmoznawczych, kulturoznawczych, historycznych i innych odbywają się kolejne obrony prac licencjackich i magisterskich, których tematem przewodnim i wspólnym mianownikiem jest musical. Rubryka „Badania” powstała w celu przybliżenia treści wybranych prac szerszemu gronu odbiorców.

Uwaga: cytaty z wymienionych niżej prac przytaczane są w pisowni oryginalnej (na podstawie egzemplarzy udostępnionych przez autorów), poza drobnymi poprawkami technicznymi ujednolicającymi formatowanie tekstu (np. zamiana dywizu na myślnik czy zastąpienie cudzysłowu kursywą).

Jeśli jesteś autorką/autorem obronionej pracy dyplomowej o musicalu (lic., inż., mgr, dr) i pozwolisz się zacytować, napisz!

* * *

Kuchno Katarzyna, Fenomen musicalu w Polsce. Charakterystyka muzyczna gatunku na przykładzie wybranych spektakli (UMCS, Lublin 2021).

Romanek Iga, Innowacje w teatrze muzycznym, na przykładzie wybranych musicali teatru Studio Buffo (UJ, Kraków 2021).

Stanisławek Paulina, Kreacja postaci Ignacego Jana Paderewskiego w musicalu „Virtuoso” Matthew Hardy’ego (UAM, Poznań 2021).

Wenda Judyta, Musical. Rozwój gatunku, czasy współczesne (AM, Bydgoszcz 2020).