Aleksandra Zając-Kiedysz podsumowuje pięćdziesiąt kilka sezonów Teatru Muzycznego w Gdyni – od powołania instytucji w 1957 roku (wówczas pod nazwą Teatr Muzyczny w Gdańsku) aż do przebudowy gdyńskiej siedziby przy Placu Grunwaldzkim i przejęcia kierownictwa przez Igora Michalskiego w sezonie 2013/2014, po śmierci wieloletniego dyrektora „Baduszkowej”, Macieja Korwina. To właśnie zmiany dyrekcji przyjęła autorka za cezury wyznaczające kolejne okresy w dziejach teatru. Chronologiczny układ treści pozwala na linearne prześledzenie, jak przez ponad pół wieku kształtował się repertuar i rósł prestiż „polskiego Broadwayu nad Bałtykiem”. Osadzenie historii w rozmaitych kontekstach pozaartystycznych (politycznym, społecznym, techniczno-organizacyjnym, ekonomicznym) uzupełnia obraz instytucji z jej misją, zadaniami, ograniczeniami i wyzwaniami. Nie brak wzmianek o zrodzonym z idei Danuty Baduszkowej przyteatralnym Studium Wokalno-Aktorskim i jego roli w kształceniu wszechstronnych aktorów dla nowoczesnych polskich scen musicalowych. Rzeczową historycznoteatralną narrację urozmaicają cytaty prasowe sprzed lat oraz fragmenty tekstów piosenek z operetek i musicali. Gdzieniegdzie pojawiają się prawdziwe smaczki, takie jak informacja, że w latach 70. XX wieku trójmiejski teatr miał zostać przekształcony w Narodowy Teatr Muzyczny – placówkę o szczególnym statusie i funkcji wzorcotwórczej.

50 i pięć lat… to wyczerpująca monografia gdyńskiego teatru, napisana z naukowym obiektywizmem (podstawą publikacji była rozprawa doktorska autorki), ale i pewną dozą sympatii. I choć książka ta nie rości sobie pretensji, by być czymś więcej niż opracowaniem dziejów instytucji, to jednak może stać się dla czytelnika przyczynkiem do głębszych rozważań na temat modelu polskiego teatru muzycznego, wahań między rozrywką a sztuką zaangażowaną oraz importem gotowych formatów z Zachodu a tworzeniem rodzimego kanonu musicalowego.

50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958–2013, fot. Małgorzata Lipska

 

Aleksandra Zając-Kiedysz
50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958–2013

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Gdańsk–Gdynia 2015

 

50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958–2013, fot. Małgorzata Lipska

 

Wydanie I
ISBN: 978-83-7865-329-5
328 stron, ilustracje czarno-białe i wkładka z 18 ilustracjami barwnymi
Oprawa miękka ze skrzydełkami
24 cm × 17 cm

 

50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958–2013, fot. Małgorzata Lipska

 

Spis treści

Wstęp — 7

Rozdział 1. Powstanie i pierwsze lata Teatru Muzycznego w Gdyni — 11
1.1. Początki nowego teatru, pierwsze premiery, pierwsza dyrekcja — 11
1.2. Dyrekcja Jerzego Świąteckiego (1 lutego 1960–30 kwietnia 1961 roku) — 26
1.3. Dyrekcja Włodzimierza Globisza (1 maja 1961–31 maja 1965 roku) — 31

Rozdział 2. Dyrekcja Antoniego Śmiejana (1 czerwca 1965–30 czerwca 1973 roku) — 45
2.1. Początek zmian w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Od Ptasznika z Tyrolu do Madagaskaru — 45
2.2. Eksperymentów repertuarowych ciąg dalszy (lata 1969–1970) — 62
2.3. Korowód prapremier w Teatrze Muzycznym (lata 1971–1973) — 71

Rozdział 3. Danuta Baduszkowa – pierwsza dama polskiego teatru — 87
3.1. Dyrekcja Danuty Baduszkowej (1 września 1973–15 grudnia 1978 roku) — 87
3.2. Reżyser, współpracownik, kobieta pełna pasji — 105
3.3. „Myślenie teatrem” Baduszkowej. Teatr poszukiwań — 114

Rozdział 4. Teatr rezonansu społecznego Andrzeja Cybulskiego (21 lutego 1979–31 grudnia 1982 roku) — 122
4.1. Pierwszy rok działalności – przenosiny do nowej siedziby — 122
4.2. Nowa koncepcja teatru muzycznego – teatr wrażliwy społecznie — 135
4.3. Teatr Muzyczny w czasie stanu wojennego — 156

Rozdział 5. Polski Broadway nad Bałtykiem – teatr pod dyrekcją Jerzego Gruzy — 164
5.1. Pierwszy sezon Gruzy w Teatrze Muzycznym — 164
5.2. Skrzypek na dachu i inne musicalowe przeboje na gdyńskiej scenie (sezony 1984/1985–1986/1987) — 177
5.3. Próba otwarta Jesus Christ Superstar. Dalsze lata teatru – 1987–1989 — 191
5.4. Teatr w nowej, demokratycznej rzeczywistości — 206

Rozdział 6. Współczesna historia Teatru Muzycznego w Gdyni — 217
6.1. Dyrekcja Marka Kraszewskiego (1 października 1992–22 czerwca 1995) — 217
6.2. Dyrekcja Macieja Korwina (1 października 1995–10 stycznia 2013 roku) — 224
6.3. Przygotowania do działalności po przebudowie. Premiera Chłopów — 290

Zakończenie — 298
Bibliografia — 300
Indeks osób — 313
Spis ilustracji ze źródłami — 324

 

50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958–2013, fot. Małgorzata Lipska