Fenomen musicalu w Polsce. Charakterystyka muzyczna gatunku na przykładzie wybranych spektakli

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział ArtystycznyKierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Katarzyna KuchnoFenomen musicalu w Polsce.Charakterystyka muzyczna gatunku na przykładzie wybranych spektakli Praca licencjacka napisana w Instytucie Muzyki pod kierunkiem dr Agaty Kusto Lublin 2021 Spis treści Wstęp — 3 1 Musical na świecie — 5 1.1 Historia i powstanie gatunku — 51.2 Charakterystyka…

Kreacja postaci Ignacego Jana Paderewskiego w musicalu „Virtuoso” Matthew Hardy’ego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk o Sztuce Instytut Muzykologii Paulina StanisławekKreacja postaci Ignacego Jana Paderewskiego w musicalu „Virtuoso” Matthew Hardy’ego Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Ewy Schreiber z Instytutu Muzykologii UAM Poznań, wrzesień 2021 Spis treści Wstęp — 5 Rozdział I — 7 Ignacy Jan Paderewski i jego role społeczne —…