Musical. Rozwój gatunku, czasy współczesne

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w BydgoszczyWydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji MuzycznejKierunek: jazz i muzyka estradowa Judyta Weronika WendaMusical. Rozwój gatunku, czasy współczesne Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. Piotra Salabera, profesora uczelniBydgoszcz 2020 Spis treści Spis treści — 2 Wstęp — 3 ROZDZIAŁ I: Tło historyczne – powstanie gatunku — 51.1 Synkretyzm gatunkowy…

Innowacje w teatrze muzycznym, na przykładzie wybranych musicali teatru Studio Buffo

Uniwersytet JagiellońskiWydział Zarządzania i Komunikacji SpołecznejInstytut Kultury Iga RomanekInnowacje w teatrze muzycznym, na przykładzie wybranych musicali teatru Studio Buffo Opiekunka pracy licencjackiej: dr Marta Materska-SamekKraków 2021 Spis treści Wstęp — 4 1. Specyfika teatru muzycznego i innowacji w nim wprowadzanych — 6 1.1 Teatr muzyczny: historia powstania, najważniejsze musicale i rola społeczna — 61.2 Innowacje…

Fenomen musicalu w Polsce. Charakterystyka muzyczna gatunku na przykładzie wybranych spektakli

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział ArtystycznyKierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Katarzyna KuchnoFenomen musicalu w Polsce.Charakterystyka muzyczna gatunku na przykładzie wybranych spektakli Praca licencjacka napisana w Instytucie Muzyki pod kierunkiem dr Agaty Kusto Lublin 2021 Spis treści Wstęp — 3 1 Musical na świecie — 5 1.1 Historia i powstanie gatunku — 51.2 Charakterystyka…

Kreacja postaci Ignacego Jana Paderewskiego w musicalu „Virtuoso” Matthew Hardy’ego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk o Sztuce Instytut Muzykologii Paulina StanisławekKreacja postaci Ignacego Jana Paderewskiego w musicalu „Virtuoso” Matthew Hardy’ego Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Ewy Schreiber z Instytutu Muzykologii UAM Poznań, wrzesień 2021 Spis treści Wstęp — 5 Rozdział I — 7 Ignacy Jan Paderewski i jego role społeczne —…