Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Kultury

Iga Romanek
Innowacje w teatrze muzycznym, na przykładzie wybranych musicali teatru Studio Buffo

Opiekunka pracy licencjackiej: dr Marta Materska-Samek
Kraków 2021

Spis treści

Wstęp — 4

1. Specyfika teatru muzycznego i innowacji w nim wprowadzanych — 6

1.1 Teatr muzyczny: historia powstania, najważniejsze musicale i rola społeczna — 6
1.2 Innowacje – definicja w kontekście kultury i przedsiębiorstwa — 13
1.3 Znaczenie innowacji w kulturze — 19

2. Scenografia wirtualna w teatrze Studio Buffo – metodologia badań — 21

2.1 Badana organizacja – opis organizacji oraz celu badań — 21
2.2 Problem badawczy, problemy szczegółowe oraz triangulacja — 23
2.3 Metody, techniki oraz narzędzia badawcze — 24

3. Gotowość teatru na wprowadzenie innowacji — 27

3.1 Ocena odbiorców – wyniki badań — 27
3.2 Perspektywa twórców — 30
3.3 Wyzwania związane z wprowadzaniem scenografii wirtualnej — 32
3.4 Wpływ innowacji na relacje z odbiorcami — 37

Zakończenie — 39

Bibliografia — 40
Spis tabel — 41
Spis schematów — 41

Fragment pracy

Wykres 3: odczucia ankietowanych w stosunku do innowacji

Odczucia widzów Teatru Studio Buffo w stosunku do innowacji scenograficznych (wykres: Iga Romanek)

Źródło: Badania własne (n-99)

Ponad połowa osób badanych (54%) zadeklarowała, iż nie spotkało się wcześniej ze scenografią wirtualną w teatrze natomiast 46% miało okazje zobaczyć ją w instytucjach takich jak Teatr Muzyczny ROMA (15 odpowiedzi), Teatr Powszechny, Teatr Wybrzeże, Teatr Słowackiego oraz w teatrze na Broadwayu. Pomogło to ustalić, iż teatr Studio Buffo nie jest pierwszym czy też jedynym teatrem wprowadzających innowacje, ale z pewnością wyróżniający się od konkurencji. Mimo w miarę pozytywnej odpowiedzi widowni (54% badanych chciałoby zobaczyć spektakl jeszcze raz), badani wyrazili chęć zmian elementów spektaklu. Do owych zmian należą:

• rozmieszczenie widowni (11 odpowiedzi)

• wprowadzenie orkiestry na żywo

• rozbudowanie sceny (4 odpowiedzi)

• okulary 3D (2 odpowiedzi)

• wirtualna scenografia była przytłaczająca (3 odpowiedzi)

Wykres 4: chęć obejrzenia spektaklu ponownie

Odczucia widzów Teatru Studio Buffo w stosunku do innowacji scenograficznych (wykres: Iga Romanek)

Źródło: Badania własne (n-99)