„Metro” na Broadwayu: Upadek jest formą lotu

Reportaż Marcina Kydryńskiego utrzymany jest w tonie apologetycznym, o czym autor uczciwie uprzedza już na wstępie, dedykując swoją książkę producentowi amerykańskiej inscenizacji Metra Wiktorowi Kubiakowi i pisząc: „Nikt mnie nie przekona, że Metro na Broadwayu to wydarzenie dla dziejów polskiego teatru nieistotne”. Trudno się z tym zdaniem nie zgodzić; w końcu nie co dzień polski…