Duet Elfaby i Fijera z musicalu Wicked zawiera w oryginalnej wersji językowej kilka ciekawych gier słownych. Jedną z nich jest: „I’ll make every last moment last” – obietnica zatrzymania ulotnych chwil na dłużej, oparta na dwuznaczności słowa „last” („ostatni” i „trwać”). To jeden z elementów, które postanowiłam za wszelką cenę ocalić w tłumaczeniu. Punktem wyjścia do zaproponowanej przeze mnie gry słownej jest „chwila”. Pojawia się więc „ostatnia chwila” i słynny cytat z Fausta: „chwilo, trwaj!”.

Kolejnym zabiegiem stylistycznym, któremu nie pozwoliłam zginąć w przekładzie, jest wyznanie: „Somehow I’ve fallen / Under your spell / And somehow I’m feeling / It’s «up» that I fell”. Fijero ulega urokowi Elfaby, co w angielskim idiomie wyraża się za pomocą czasownika „to fall (under the spell)” – „spadać”. Jednak skojarzenie z upadkiem jest tylko pozorne, bo książę natychmiast dodaje, że wpadając w sidła miłości, poczuł się dobrze, w przenośni poszybował w górę. Zestawienie kierunków dół–góra zastąpiłam dwuznacznością słów „czar” i „urok”. Można kogoś oczarować albo rzucić na kogoś czar. Można też być pod czyimś urokiem albo rzucać zły urok. Włożyłam ponadto w usta Fijera słowa: „Nie igrasz ze złem”, których co prawda nie ma w oryginale, ale świetnie pasują do fabuły musicalu i sytuacji, w której kochający człowiek widzi dobro w osobie uważanej przez innych za zło wcielone.

Z ust Fijera pada jeszcze jedno interesujące zdanie: „Maybe I’m brainless, / Maybe I’m wise, / But you’ve got me seeing / Through different eyes” (w moim przekładzie: „Czy stracić rozum, / Czy nabrać go, / Gdy nagle dostrzegam / Spraw drugie dno?”). Fijero jest zdezorientowany, bo dzięki Elfabie zaczął inaczej patrzeć na świat i – jak to zwykle bywa w obliczu miłości – poczuł się jak głupiec czy szaleniec. W jego przypadku utrata rozumu jest jednak prorocza. W Czarnoksiężniku z Krainy Oz, czyli literackiej inspiracji musicalu Wicked, zamieniony w stracha na wróble Fijero marzy właśnie o… rozumie.

 

Dopóki cię mam

ELFABA
Trochę zbyt mocno
Całuj i tul,
Bo jeślibym śniła,
To zbudzi mnie ból.
Kto by tak śmiałe
Plany śmiał snuć –
Leżeć przy tobie
I oddech twój czuć?

I tylko na moment,
Dopóki cię mam,
Przestaję się bronić
Przed tym, ku czemu szłam.
Jeśli ta chwila
Ostatnią być ma,
To trwaj, chwilo, trwaj, chwilo ma!
Dopóki cię mam…

FIJERO
Czy stracić rozum,
Czy nabrać go,
Gdy nagle dostrzegam
Spraw drugie dno?
Rzuciłaś na mnie
Czar, ale wiem:
To nie był zły urok,
Nie igrasz ze złem.

ELFABA I FIJERO
Za każdy moment,
Dopóki cię mam,
Dam to, co minione,
Sto chwil straconych dam.

FIJERO
Przyszłość we dwoje
To mrzonka, czyż nie?

ELFABA I FIJERO
Lecz dziś ze mną bądź,
Bo tak chcę!

Tylko na moment,
Dopóki cię mam,
Bądź tym, kim być zechcesz
W ulotnym sam na sam.
Skradnij nam księżyc
I pożycz nam czas,
Otulę cię jak luny blask –
Dopóki cię mam!

Dopóki cię mam, oryg. As Long As You’re Mine z musicalu Wicked, muz. i sł. oryg. Stephen Schwartz, tłumaczenie na jęz. polski: Małgorzata Lipska (2019)