Boże Narodzenie w muzyce i w dramacie muzycznym Skaldów

Marek Bielacki – autor pierwszej w Polsce naukowej monografii musicalu (Musical: Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej, Łódź 1995) – stworzył też pierwsze naukowe opracowanie książkowe w całości poświęcone twórczości grupy muzycznej Skaldowie. Opracowanie to obejmuje motyw Bożego Narodzenia oraz artystyczne przetworzenia folkloru bożonarodzeniowego w muzyce Skaldów, ze szczególnym uwzględnieniem śpiewogry Po górach, po chmurach do…