Przetańczyć całą noc… Z dziejów musicalu

Książka Antoniego Marianowicza zbliżona jest formułą do Przewodnika operetkowego Lucjana Kydryńskiego. Obie publikacje – notabene powstałe mniej więcej w tych samych latach – zawierają biografie najważniejszych kompozytorów i streszczenia najsłynniejszych musicali; nazwiska i tytuły w dużej mierze się pokrywają. Dodatkowo autor Przetańczyć całą noc… zaopatrzył swój leksykon w rozdział wprowadzający, w którym podejmuje próbę zdefiniowania…