Czy musical improwizowany to musical?

„Poezja to nie rozpasana wyobraźnia, ale dyscyplina myślenia”1 – powiedział kiedyś w wywiadzie Zbigniew Herbert, dając do zrozumienia, że utwór liryczny nie jest bezładnym strumieniem świadomości, a dobry poeta musi stosować się do szeregu zasad. Podobnie jest z każdą improwizacją – literacką, muzyczną czy teatralną: odbywa się według ściśle określonych reguł. Gdyby nie one, improwizacja…